Logga in

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund.

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Kommun- och landstingssektorn

Kommuner, landsting, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Privat
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.

Om Fora

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

För arbetsmarknadens parter

Här finns avtalsregistret ESA, information om hur hängavtal tecknas och filmer som svarar på de vanligaste frågorna.

För pensionsbolag

Information och villkor för anslutning till Avtalspension SAF-LO, valbara pensionsförvaltare, statistik och kontaktinformation.

För leverantörer av lönesystem

Information, uppmärkningskoder och instruktioner gällande de uppgifter som ska rapporteras till Fora.

För journalister & press

I pressrummet finns pressmeddelanden, bilder, filmer och presskontakter.

Självservice

I den här sektionen hittar du blanketter, e-tjänster, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Ditt pensionsbesked från Fora

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO får du varje år ett pensionsbesked från Fora. Det börjar att skickas ut i mitten av april.

pensionsbesked från Fora

Vad som ingår i pensionsbeskedet varierar från person till person. Uppgifter som kan finnas med är hur värdet av din Avtalspension SAF-LO har förändrats det senaste året, vilka pensionsförvaltare du har, om du har något efterlevandeskydd, vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar som betalats in till din Avtalspension SAF-LO i år.

Du kan få flera pensionsbesked

Pensionsbeskedet från Fora visar hur mycket pengar du har tjänat ihop till din Avtalspension SAF-LO. Dina pensions­förvaltare kan också skicka pensions­besked.

Genom tidigare anställningar kan du ha andra tjänstepensioner. Då får du också pensionsbesked från andra valcentraler än Fora.

I det orangea kuvertet från Pensions­myndigheten ser du värdet av din allmänna pension.

För att se hela din framtida pension loggar du in på Minpension.se.

Förstå ditt pensionsbesked från Fora

Vad som ingår i ett pensionsbesked från Fora kan variera från person till person. Det är inte säkert att ditt besked ser ut som vårt exempel.

1. Pensionspyramiden

pensionspyramid

Den dag du bestämmer dig för att sluta jobba kommer du troligen att få pension från flera olika håll. För att visa hur pensionssystemet fungerar används ofta pensionspyramiden.

2. Beloppet

pensionsbesked

Så här mycket pengar har du i Avtals­pension SAF-LO vid senaste årsskiftet. De pengar som din arbetsgivare betalat in för 2016 är inte inräknade i summan.

3. Så här har ditt pensionskapital utvecklats under året

pensionsbesked

Vad som finns med på just ditt pensions­besked beror på vad som har hänt under året. Det här kan finnas med:

Värdet av ditt kapital vid årets början: Så mycket pengar hade du i din Avtalspension SAF-LO den 31 december 2016.

Premie: de pengar som din arbetsgivare betalat in till din tjänstepension för 2015.

Värdeförändring: Visar hur värdet av ditt pensionskapital har förändrats under året. Du kan till exempel i en traditionell försäkring få återbäring, i en fondförsäkring kan fondernas värde öka eller minska.

Korrigering: Rättning av tidigare uppgifter.

Avkastningsskatt: Din pensionsförvaltare betalar en schablonskatt på de tillgångar som de förvaltar. Skatten dras från ditt pensionskapital, oavsett om du har fått avkastning eller inte.

Avgifter: Pensionsförvaltaren tar ut en avgift för att förvalta dina pensionspengar.

Arvsvinst: Om du inte har återbetalnings­skydd får du vara med och dela på pensions­pengar efter dem som dött under året och som är födda samma år som du.

4. Efterlevandeskydd

pensionsbesked

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör.

Med återbetalningsskydd får din familj (förmånstagare) de pengar som du har tjänat in i Avtalspension SAF-LO när du dör. Har du inte återbetalningsskydd får andra pensionssparare ta del av dina pensions­pengar när du dör. Det kallas arvsvinster.

Familjeskydd är en livförsäkring som du kan ansöka om till din tjänstepension. Om du dör innan du fyllt 65 får din familj (förmånstagare) en månatlig efterlevande­pension. Kostnaden för familje­skydd tas från dina egna pensions­pengar och minskar därför din egen pension.

5. Så här är dina pengar placerade

pensionsbesked

Pensionsförvaltare är de som har hand om ditt pensionskapital. Du kan ha flera olika förvaltare. Här ser du vem eller vilka det är, samt hur värdet av pengarna har förändrats under året.

Det finns två olika sparformer att välja på för din tjänstepension: traditionell försäkring och fondförsäkring.

6. Lön och premier

pensionsbesked

På sidan “Årsavstämning” visas vilka löneuppgifter som din/dina arbetsgivare rapporterat in till oss. Uppgifterna gäller i första hand lön som du tjänade in under förra året, men här kan det också finnas med förändringar av uppgifter från tidigare år. Utifrån den lön som arbetsgivaren rapporterar in till Fora räknar vi ut hur stor premie - alltså hur mycket pengar - som ska betalas in till din Avtalspension SAF-LO.

7. Överfört till pensionsförvaltare under 2016

pensionsbesked

Premier: Premier är de pengar som betalas in till en försäkring. Här betyder premier alltså den summa som din arbetsgivare betalat in till din tjänstepension för förra året.

Avkastning från Fora: Arbetsgivaren betalar in dina pensionspengar till Fora som, sedan för över dem till din pensionsförvaltare. Under den tid pengarna finns hos Fora får du en schablonavkastning på pengarna.

Foras förmedlingskostnad: Av de pengar som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension tar Fora ut en avgift på 1,5 procent. I avgiften ingår hantering av försäkringsavtal, fakturering, inkassering, information om Avtalspension SAF-LO, registrering av gjorda val samt överföring av premier till pensionsförvaltare.

Checklista när du fått ditt pensionsbesked

1. Lön och premie

På sidan “Årsavstämning” visas vilka löneuppgifter som din/dina arbetsgivare rapporterat in till oss för förra året. Utifrån den lönen räknar Fora ut premien (hur mycket pengar) som ska betalas in till din Avtalspension SAF-LO.

Genom att titta på dina lönebesked från arbetsgivaren ser du om den inrapporterade lönen stämmer. Du kan också kontrollera att den inbetalda premien stämmer.

Om lönen som rapporterats in till Fora inte stämmer ska du prata med din arbetsgivare.
Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbar på gått i konkurs, kan du få pengar inbetalda till tjänstepensionen från Foras garantifond. Kontakta Fora om du inte fått några pengar inbetalda.

2. Se över pengarnas placering

Du kan själv välja sparform och förvaltare för din tjänstepension. Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos AMF, utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd. Vill du ändra sparform och förvaltare, gör du det på Mina sidor.

3. Efterlevandeskydd

Se över dina efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd). Båda formerna av efterlevandeskydd minskar storleken på din egen pension.

4. Se hela pensionen

Pensionsbeskedet från Fora visar bara din Avtalspension SAF-LO. Du kan ha andra tjänstepensioner genom tidigare anställningar och du har även den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten.

På Minpension.se finns alla dina pensioner samlade och du kan även lägga in eget sparande. På så vis får du en samlad bild av hur stor din framtida pension kan bli.

Frågor & svar

Varför får jag pensionsbesked från Fora?

Genom ditt arbete har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Fora sköter all administration kring den tjänstepensionen och vi sammanställer varje år ett pensionsbesked som visar hur värdet av ditt pensionskapital har förändrats.

Även du som har haft en kortare anställning under året har tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO.

Fora förvaltar inte dina pensionspengar. Vilken eller vilka pensionsförvaltare som gör det, framgår av ditt pensionsbesked.

Visar pensionsbeskedet hela min pension?

Nej - pensionsbeskedet från Fora visar hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension, Avtalspension SAF-LO.

Du har även allmän pension från staten och du kan ha andra tjänstepensioner, om du tidigare har haft anställningar inom branscher som tillhör andra tjänstepensionsavtal.

Du kan också ha ett eget privat pensionssparande.

Hur stor blir min pension?

Det beror på många olika saker, till exempel hur mycket du har jobbat, hur hög lön du har haft, vid vilken ålder du väljer att gå i pension och hur pengarna har förvaltats. 

För att få en samlad bild av storleken på din framtida pension - den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget sparande - loggar du in på Minpension.se. Där kan du göra prognoser och bland annat se hur utbetalningstid och pensionsålder påverkar pensionens storlek.

Vad är en premie?

En premie är samma sak som en inbetalning till en försäkring. Avtalspension SAF-LO är en pensionsförsäkring och de pengar som din arbetsgivare betalar in för dig kallas därför pensionspremier.

Vem har betalat mina premier?

I januari varje år rapporterar din arbetsgivare till Fora hur mycket du tjänade förra året. Vi räknar ut hur stor din premie blir och vad din arbetsgivare ska betala in.

På pensionsbeskedet ser du vilken eller vilka arbetsgivare som har betalat in pensionspremier för förra året.

Vill du se inbetalda premier för tidigare år kan du logga in på Mina sidor.

Vad bestämmer storleken på premien?

Premiens storlek är en viss procent av din årslön före skatt. Den pensionspremie du tjänade in under 2017 motsvarar 4,5 procent av din sammanlagda årsinkomst. På de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 procent (1 inkomstbasbelopp var 61 500 kronor år 2017).

Vad gör jag om jag har fått för lite pengar inbetalda?

Prata med din arbetsgivare. När Fora räknar ut hur stor premie som ska betalas in för dig utgår vi från den lön som arbetsgivaren rapporterar in till oss.

Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbar på gått i konkurs, kan du få pengar inbetalda till tjänstepensionen från Foras garantifond. Kontakta Fora om du inte fått några pengar inbetalda.

Hur tar jag ut min pension?

Vill du börja ta ut pension från Avtalspension SAF-LO ska du vända dig direkt till din pensionsförvaltare. Vem eller vilka det är, framgår av ditt pensionsbesked från Fora.

Har du inte gjort något val av pensionsförvaltare är det AMF som förvaltar din Avtalspension SAF-LO.

Du kan tidigast ta ut pension från Avtalspension SAF-LO från 55 års ålder.

Vilken pensionsförvaltare har jag?

Du kan själv välja pensionsförvaltare och sparform för Avtalspension SAF-LO. Vilken pensionsförvaltare du har kan du se om du loggar in på Mina sidor, eller genom att titta på ditt senaste pensionsbesked från Fora.

Har du inte gjort något val av pensionsförvaltare, har pengarna placerats i en traditionell försäkring hos AMF.

Fora sköter administrationen kring Avtalspension SAF-LO, men vi förvaltar inte dina pensionspengar.

Vilken pensionsförvaltare ska jag välja?

Fora är en neutral part och ger därför inga råd kring hur du ska placera dina pensionspengar. Däremot har vi sammanställt information om de olika pensionsförvaltarna och deras försäkringar, så du kan själv jämföra dem.

Vilken försäkring ska jag välja?

Fora är en neutral part och ger därför inga råd kring hur du ska placera dina pensionspengar. Däremot har vi sammanställt information om de olika försäkringarna, så att du själv kan jämföra dem.

Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pengar placeras, utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension Det finns också en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut.

I en fondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastningen ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska. Väljer du fondförsäkring placeras dina pengar i en så kallad entrélösning, där pensionsförvaltaren tar besluten om hur pengarna placeras. Vill du själv engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke.

Var gör jag mitt val av pensionsförvaltare?

Du väljer försäkring och pensionsförvaltare på Mina sidor.

Väljer du en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren. 

Vad påverkar storleken på mitt pensionskapital?

De inbetalningar som görs till din tjänstepension höjer värdet. Avgifter och skatter ger ett viss minus. Hur din pensionsförvaltare lyckas med att förvalta dina pengar påverkar också - oftast ger det ett plus i längden, men kan ge ett ordentligt minus om du har valt fonder som inte går bra. 

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalningsskydd och familjeskydd. Båda skydden minskar storleken på din egen pension.

Hur vet jag om jag har något efterlevandeskydd?

I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalningsskydd och familjeskydd. Har du aldrig ansökt om dem, har du heller inget av dem. 

Är du osäker på om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd, kan du titta i ditt senaste pensionsbesked från Fora eller logga in på Mina sidor.

Var ändrar jag på efterlevandeskydden?

Vill ansöka om, eller ta bort något av dina efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd - gör du det på Mina sidor.

Behöver jag efterlevandeskydd?

Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Bedömer du att din familj (efterlevande) skulle få det svårt att klara sig ekonomiskt om du dör, kan det vara idé att ha något efterlevandeskydd. Är du ensamstående och inte har barn, bör du inte ha efterlevandeskydd, eftersom det inte finns någon som kan få ersättning från skydden.

Din egen tjänstepension minskar i storlek om du har något efterlevandeskydd. Du måste därför själv ta ställning till vad som är viktigast - att maximera din egen pension eller ge familjen ekonomiskt skydd när du dör.