Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Så stor blir din pension

Det är många olika saker som påverkar hur stora utbetalningar du så småningom får från Avtalspension SAF-LO. 

Hur mycket som betalas in till din tjänstepension beror på din lön. Ju högre lön, desto större inbetalningar. Men det är inte bara lönen som påverkar storleken på din slutliga pension. Det är många faktorer som spelar in, till exempel:

Vid vilken ålder du börjar att jobba

Toggle

När du fyller 24 år* börjar du tjäna in till Avtalspension SAF-LO. Du gör det sedan under hela arbetslivet, fram till 65 års ålder. Ju tidigare du kommer ut i arbetslivet, desto mer hinner du alltså tjäna ihop till din tjänstepension.

I ett antal branscher finns det även kompletterande pensionspremier, som ger dig mer pengar till din tjänstepension. De kompletterande pensionspremierna kan även gälla för dig som ännu inte börjat tjäna in till Avtalspension SAF-LO.

* 24 år gäller från år 2021. Från år 2022 sänks den lägsta åldern för intjänande till 23 år och från år 2022 till 22 år.

Hur hög lön du har haft

Toggle

Hur mycket som betalas in till din Avtalspension SAF-LO beror helt på hur mycket du har tjänat under året. Den summa som betalas in är en viss procent av din lön. Ju högre lön, desto större inbetalning. 

Om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd

Toggle

Med återbetalningsskydd får din familj (förmånstagare) de pengar som du har tjänat in i Avtalspension SAF-LO när du dör. Tecknar du återbetalningsskydd minskar storleken på din egen tjänste­­pension. Du betalar ingen särskild avgift för skyddet, men du går miste om extra pengar till din egen pension i form av arvsvinster och den avkastning du skulle ha fått på de pengarna.

Kostnaden för familjeskydd tas från de pengar som årligen betalas in till din egen tjänstepension. Det gör att du själv får lägre pension. Hur mycket mindre som betalas in till din tjänstepension beror på vilken ersättningsnivå du tecknar för familjeskyddet och i hur många år det ska betalas ut till din familj.

Hur pengarna har varit placerade

Toggle

Storleken på pensionen beror även på hur värdet av de inbetalade pengarna har förändrats. Det i sin tur beror på hur pengarna har placerats - i en traditionell försäkring eller fondförsäkring. Avkastning, skatter och avgifter påverkar hur pengarnas värde utvecklas.

Vid vilken ålder du väljer att ta ut pensionen

Toggle

Ju tidigare du börjar ta ut tjänstepensionen desto lägre pension får du, eftersom ditt pensionskapital ska fördelas över en längre tid.

Se hela din pension

För att få en samlad bild av storleken på din framtida pension - den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget sparande - loggar du in på minPension. Där kan du göra prognoser och bland annat se hur utbetalningstid och pensionsålder påverkar pensionens storlek.