Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Du får pension från flera håll

Att förstå hur pensionen fungerar är egentligen ganska enkelt - tänk på den som uppskjuten lön. Den sätts undan medan du jobbar, så att du får den när du slutat jobba.

Sambandet mellan arbete och pension är också ganska enkelt - ju mer du arbetar och ju högre lön du har, desto mer tjänar du in till din pension.

Men pension är också en försäkring - den fungerar inte som ett sparkonto där du kan ta ut pengarna när och hur du vill.

Den dag du slutar att jobba får du troligen pension från flera olika håll. För att visa hur pensions­systemet fungerar används ofta pensions­pyramiden. Hur stora de olika delarna är i pensionen, eller om alla delar finns med, är individuellt.

Allmän pension

Toggle

Pensionspyramid med allmän pension markerad

Allmän pension utgör basen i pyramiden. Det är den pension som du enligt lag har rätt till och som Pensions­myndigheten ansvarar för. I den allmänna pensionen ingår inkomst­pension och premie­pension. 

Det finns även andra delar i den allmänna pensionen, till exempel garanti­pension, som betalas till den som har haft låg eller ingen inkomst.

Alla som har arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Storleken på pensionen grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Du tjänar alltså in till den allmänna pensionen även på inkomster från arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Varje månad betalas det in en summa till din allmänna pension som motsvarar 18,5 procent av din lön. Men det finns ett inkomsttak - delar av din inkomst som ligger över det tjänar du inte in någon pension på.

Det finns ingen åldersgräns för när du kan börja eller sluta att tjäna in till din allmänna pension. Jobbar du extra sedan du har gått i pension fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension.

Så stor blir din allmänna pension

  • Hur stor din allmänna pension blir beror på många olika saker, till exempel:
  • Vid vilken ålder du börjar att jobba.
  • Vid vilken ålder du väljer att ta ut pensionen.
  • Om du jobbar mycket deltid istället för heltid.
  • Hur hög lön du har haft.

Andra saker som påverkar pensionens storlek är hur premie­pensionen placeras, hur stora avgifter du betalar för fonderna där och hur värdet på börsen utvecklas. Dessutom påverkas din allmänna pension också av hur det går för Sveriges ekonomi. Om läget i ekonomin är sämre kan pensionerna sänkas, går det bra för Sverige kan de höjas.

Mer om allmän pension

Pensions­myndigheten hanterar den allmänna pensionen och sköter alla utbetalningar. Vill du veta mer om den allmänna pensionen och vad du kan göra för att höja din pension, kan du läsa mer på Pensions­myndighetens webbplats. 

Tjänstepension

Toggle

Pensionspyramid med tjänstepension markerad

Mellanlagret i pyramiden är tjänste­pension. Det är fackförbund och arbetsgivar­organisationer som genom kollektiv­avtal har kommit överens om att det ska finnas tjänste­pension i olika branscher. 

Det finns flera olika tjänste­pensions­avtal. Vilket du tillhör beror på vilket område du jobbar inom och vilken arbetsgivare du har. Det finns till exempel ett avtal för statligt anställda, ett annat för anställda inom kommuner och regioner och ytterligare ett avtal för privatanställda tjänste­män.

Har din arbetsgivare kollektiv­avtal kan du vara säker på att du har tjänste­pension. Men även arbetsgivare som inte tecknat kollektiv­avtal kan betala tjänste­pension för sina anställda. Vill du veta vad som gäller för dig, ska du fråga din arbetsgivare.

Du som är arbetare och anställd i ett privatägt företag har en tjänste­pension som heter Avtals­pension SAF-LO och som administreras av Fora. Byter du arbetsgivare kan det innebära att du får en annan tjänste­pension än Avtals­pension SAF-LO.

Eget sparande

Toggle

Pensionspyramid med eget sparande markerat

Det egna sparandet är toppen på pensions­pyramiden. Behovet av eget sparande till pensionen ser olika ut från person till person. Om du vill gå i pension tidigt eller om du jobbar deltid i längre perioder kan du själv behöva komplettera den allmäna pensionen och tjänste­­pensionen med eget sparande.

Sparandet kan se ut på många olika sätt. Två exempel på långsiktigt pensions­sparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto, ISK, eller spara pengar i en kapital­försäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån. 

På konsumenternas.se finns en pensions­guide där du kan läsa mer om eget sparande till pension, och bland annat jämföra bolagens villkor och avgifter.

Se hela din pension

För att få en samlad bild av storleken på din framtida pension - den allmänna pensionen, tjänste­­pensionen och eventuellt eget sparande - loggar du in på min­Pension. Där kan du göra prognoser och bland annat se hur utbetalningstid och pensions­ålder påverkar pensionens storlek.