Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsbolag
 • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Så mycket betalas in till din tjänstepension

Inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO börjar den månad som du fyller 22 år och slutar när du fyller 65 år.

Hur mycket din arbetsgivare betalar in till din Avtals­pension SAF-LO beror på hur mycket du har tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

 • Arbetsgivaren betalar en summa motsvarande 4,5 procent på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12.
 • För den del av din årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/12 betalas en summa motsvarande 30 procent.

De pengar som betalas in till din pension kallas för pensions­premier.

Så mycket betalas in till din Avtals­pension SAF-LO

Tabellen visar hur mycket som årligen betalas in till Avtals­pension SAF-LO, beroende på din månadslön. Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är avdragen från den årliga pensions­premien.

MånadslönÅrlig pensions­premie
20 000 kronor 10 638 kronor
25 000 kronor 13 298 kronor
30 000 kronor 15 957 kronor
35 000 kronor 18 617 kronor
40 000 kronor 21 276 kronor

Räkna ut din årliga pensions­premie

Fyll i din genomsnittliga månadslön och det inkomstår du vill beräkna premien för. Observera att den pensions­premie som räknas ut här är en uppskattning och din slutliga premie kan påverkas av till exempel ob-tillägg och semestertillägg. (Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är bortdragen från den premie som visas.)

Genomsnittlig månadslön (före skatt)
kronor/månad

Se din inrapporterade lön

Toggle

Din arbetsgivare rapporterar din lön till Fora. Utifrån det räknar Fora ut hur mycket pengar som ska föras över till det eller de pensions­bolag som förvaltar dina pensions­pengar.

På Mina sidor eller i ditt pensions­besked från Fora kan du se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar (= premie) som har förts över till pensions­bolaget. På Mina sidor finns historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Genom att titta på dina lönebesked från arbetsgivaren ser du om den inrapporterade lönen stämmer. Du kan också kontrollera att den inbetalda premien stämmer.

Om lönen som rapporterats in till Fora inte stämmer ska du i första hand alltid prata med din arbetsgivare. 

Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbat på har gått i konkurs, kan du få premier  inbetalda till tjänste­­pensionen enligt garantireglerna i försäkringsvillkoren (förutsatt att företaget har kollektiv­avtal). Kontakta Fora om du inte fått några premier inbetalda till din Avtals­pension SAF-LO.

Inbetalningar vid föräldraledighet och sjukskrivning

Toggle

Blir du sjukskriven en längre tid, eller om du är föräldraledig, får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänste­pension.

Men det finns en försäkring som gör att du ändå får pengar inbetalda till tjänste­­pensionen. Den kallas premie­befrielse­försäkring och gäller för dig som har Avtals­pension SAF-LO.

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Vid sjukdom/olycksfall kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO när du får sjukpenning, sjuk­ersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Du omfattas av premie­befrielse­försäkringen från och med den månad du du börjar tjäna in pengar till Avtals­pension fram till och med den månad du fyller 65 år. Du måste också ha varit arbetsför till minst 25 procent när din anställning började.

Om du har varit anställd i minst 90 dagar och slutar din anställning finns det något som heter efterskydd. Det innebär att om du blir sjuk eller skadar dig inom 90 dagar från det att anställningen upphörde betalas pensions­premien till Avtals­pension SAF-LO betalas in.

Gör en anmälan till AFA Försäkring

För att det ska göras inbetalningar från premiebefrielse­försäkringen till din Avtals­pension SAF-LO måste du själv göra en anmälan till AFA Försäkring.

Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringen.

Kompletterande pensionspremier

Toggle

Förutom premien till Avtals­pension SAF-LO finns det i ett antal branscher olika former av kompletterande pensions­premier, som ger dig mer pengar till din tjänste­pension. De kompletterande pensions­premierna brukar kallas för något av följande:

 • Deltids­pensions­avsättning
 • Extra pensions­avsättning
 • Livsarbetstids­pension
 • Arbetstids­pension

Kan gälla för dig som inte fyllt 22 år

I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtals­pension SAF-LO när du fyllt 22 år. Men de kompletterande pensions­premierna kan även gälla för dig som är under 22 år.

Är du över 22 år och omfattas av någon form av kompletterande pensions­premie behöver du inte göra något. Pengarna placeras hos samma pensions­bolag som din premie till Avtals­pension SAF-LO.

Är du under 22 år behöver du välja vilket pensions­bolag som ska ta hand om din premie. Alternativen är de samma som för Avtals­pension SAF-LO.

Så vet du hur mycket som har betalats in

Hur stor kompletterande pensions­premie som betalats in för dig kan du se på ditt pensions­besked, eller genom att logga in på Mina sidor.

Överenskommelse mellan fack och arbetsgivare

Överenskommelser om kompletterande pensions­premier är gjorda mellan arbetsgivar­organisationer och fackförbund inom olika kollektiv­avtal, medan Avtals­pension SAF-LO är ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Fråga din arbetsgivare

Vill du veta om du har någon form av kompletterande pensions­premie ska du i första hand fråga din arbetsgivare. Ditt fackförbund kan också veta.

Startålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO

Toggle

Om du tjänar in till Avtals­pension SAF-LO eller inte, beror på din ålder.
Startåldern för när arbetare har börjat tjäna in till Avtals­pension SAF-LO har varierat under åren och sänks successivt de kommande åren.

ÅrStartålder
2023 22 år
2022 23 år
2021 24 år
2008 - 2020 25 år
2002 - 2007 21 år
2000 - 2001 22 år
1996 - 1999 28 år
År (från och med 1 januari)  Lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp
2012 -  4,5 procent 30 procent
2011 4,3 procent 24 procent
2010 4,1 procent 18 procent
2009 4,0 procent 12 procent
2008 3,9 procent 6 procent

Fora tar 1,5 procent (inklusive moms) i förmedlings­avgift för Avtals­pension SAF-LO. Avgiften dras varje å från den pensions­premie som arbetsgivaren betalar in.

Frågor & svar

Vad är en premie?

Vad bestämmer storleken på min pensions­premie?

Vem har betalat in mina premier?

Vad gör jag om jag har fått för lite pengar inbetalda?

Vad är kompletterande pensions­premier?

Hur vet jag att jag har fått pengar inbetalda till min tjänste­pension?

Vad påverkar storleken på mitt pensions­kapital?