Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Information för dig som är under 22 år

Privatanställda arbetare som jobbar på företag som har tecknat kollektiv­avtalade försäkringar för sina anställda, omfattas av tjänste­pension och försäkringar som ger skydd i olika situationer – både på jobbet och på fritiden.

Dina försäkringar gäller i de här situationerna 

  • Om du skadar dig i arbetet
  • Om du blir sjuk
  • När du är föräldraledig
  • Om du blir av med jobbet
  • Är du gift, sambo eller har barn kan de få ersättning om du skulle dö

Det är när du fyller 22 år som din arbetsgivare börjar betala in pengar till din tjänste­pension som heter Avtals­pension SAF-LO. Om du är yngre än 22 år betalas inga pengar in till tjänste­­pensionen. 

Då kan du få ersättning

Vilka försäkringar du kan få ersättning från beror på hur lång din anställning är eller har varit och hur många timmar i veckan du arbetar. Från vissa försäkringar kan du få ersättning från första anställnings­dagen, medan andra ger ersättning först när du varit anställd en viss tid.

Om du inte längre jobbar kvar kan du ändå få ersättning från vissa av försäkringarna i efterhand. 

Gör din anmälan till Afa Försäkring

Det är Afa Försäkring som är försäkringsbolaget du ska göra din anmälan till om något händer dig. Se mer information i den blå rutan längre ner på den här sidan. 

Din arbetsgivare betalar för försäkringarna

Det är via Fora som din arbetsgivare tecknar och betalar försäkringarna som gäller för dig. Vi förmedlar pengar och information mellan anställda, företag och försäkringsgivare. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO.

Faktablad Unga individer

I faktabladet för unga individer kan du läsa mer om vilka försäkringar som gäller för just dig.

Ta reda på mer hos Afa Försäkring

Det är Afa Försäkring som är försäkringsgivare för de försäkringar som din arbetsgivare har tecknat för dig via Fora. Det betyder att all handläggning av skador och försäkringsärenden görs direkt hos Afa Försäkring. 

Vänd dig direkt till Afa Försäkring om du vill veta mer om försäkringarna eller om du vill ansöka om ersättning. Afa Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning.

Frågor & svar

Hur vet jag om jag har försäkringarna?

När börjar jag tjäna in pengar till min tjänste­pension?

Varför kan jag inte logga in på Mina sidor?