Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Ta ut din tjänstepension

När du fyller 65 år upphör inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO. Det är också då som utbetalningarna börjar.

Eftersom det inte finns någon lagstadgad pensions­ålder har du själv möjlighet att välja när du ska gå i pension.

Utbetalningarna från Avtals­pension SAF-LO börjar normalt när du fyller 65 år.

Du kan välja att ta ut tjänste­­pensionen redan från 55 års ålder eller vänta till efter 65 år.

Du kan också ta ut del av Avtals­pension SAF-LO om du går ner i arbetstid de sista åren som du jobbar, så kallat partiellt uttag.

Viktigt att veta

Innan du bestämmer dig för att börja ta ut din tjänste­pension, finns det några saker du behöver känna till.

Lägre pension när du går tidigare

Så stor bli din pension

Utbetalningarna görs av ditt pensions­bolag

Du kan inte ångra dig

Du kan inte välja till återbetalnings­skydd

Du kan inte flytta pengarna

Ta ut pension under begränsad tid

Ta ut tjänste­pension vid olika åldrar

Ta ut tjänste­pension före 65 år

Du kan tidigast ta ut din Avtals­pension SAF-LO från och med månaden efter att du fyllt 55 år.

Ta ut tjänste­pension vid 65

Utbetalningarna från Avtals­pension SAF-LO börjar normalt när du fyller 65 år. De fortsätter sedan resten av livet.

Ta ut tjänste­pension efter 65 år

Något extra år i arbetslivet sedan du fyllt 65 år kan göra stor skillnad för din pension.

Jobba deltid - ta ut del av tjänste­­pensionen

Går du ner i arbetstid kan du kompensera inkomstbortfallet  genom att ta ut en del av din Avtals­pension SAF-LO. 

Kontakta ditt pensions­bolag

Vill du veta mer om just din Avtals­pension SAF-LO och om dina möjligheter till pensions­uttag ska du kontakta ditt pensions­bolag. Utbetalningarna av din tjänste­pension görs alltid av ditt pensions­bolag, inte av Fora.

Fora svarar på allmänna frågor om uttagsregler i Avtals­pension SAF-LO.

Frågor & svar

Hur stor blir min pension?

Hur tar jag ut min tjänste­pension?

Hur tar jag ut mina Fora-pengar?

Vilket pensions­bolag har jag?