Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

 • Välja pensionsbolag
 • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
 • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
 • Flytta ditt pensionskapital
 • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Så fungerar Avtalspension SAF-LO

Du som är arbetare och anställd i ett privatägt företag med kollektiv­avtal har en tjänste­pension som heter Avtals­pension SAF-LO. Saknar företaget kollektiv­avtal, kan de ändå har tecknat Avtals­pension SAF-LO.

Du börjar tjäna in pengar till Avtals­pension SAF-LO den månad du fyller 22 år.

Du fortsätter att tjäna in till tjänste­pensionen under hela arbets­livet, fram till 65 år. Fortsätter du att jobba sedan du fyllt 65, betalas inga nya pengar in (om du inte kommer överens med din arbetsgivare om det).

I januari varje år rapporterar din arbetsgivare till Fora hur mycket du tjänade förra året. När det är gjort räknar Fora ut hur mycket pengar som ska föras över till det pensions­bolag som förvaltar dina pensions­pengar. Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på hur mycket du tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensions­premier. Du väljer själv vilket pensions­bolag som ska ta hand om dina pensions­premier och hur de ska förvaltas. I Avtals­pension SAF-LO finns också möjlighet att lägga till olika efterlevandeskydd - återbetalnings­skydd och familje­skydd - som gör att dina efterlevande kan få pengar när du dör. Det går också att flytta pengar från ett pensions­bolag till en annat.

Pensions­valen görs hos Fora

Fora är valcentral för Avtals­pension SAF-LO. Det betyder att det är hos oss de anställda 

 • väljer pensions­bolag
 • tecknar eller tar bort efterlevandeskydd (åtebetalningsskydd och familje­skydd)
 • skriver förmånstagarförordnande till efterlevandeskydden
 • flyttar pensions­kapital från ett pensions­bolag till ett annat.

Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan för över pengar från arbetsgivare till pensions­bolagen.

Kompletterande pensionspremie

Toggle

Förutom premien till Avtals­pension SAF-LO finns det i ett antal branscher olika former av kompletterande pensions­premier, som ger dig mer pengar till din tjänste­pension. De kompletterande pensions­premierna brukar kallas för något av följande:

 • Deltids­pensions­avsättning
 • Extra pensions­avsättning
 • Livsarbetstids­pension
 • Arbetstids­pension

Kan gälla för dig som inte fyllt 22 år

I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtals­pension SAF-LO när du fyllt 22 år. Men de kompletterande pensions­premierna kan även gälla för dig som är under 22 år.

Är du över 22 år och omfattas av någon form av kompletterande pensions­premie behöver du inte göra något. Pengarna placeras hos samma pensions­bolag som din premie till Avtals­pension SAF-LO.

Är du under 22 år behöver du välja vilket pensions­bolag som ska ta hand om din premie. Alternativen är de samma som för Avtals­pension SAF-LO.

Så vet du hur mycket som har betalats in

Hur stor kompletterande pensions­premie som betalats in för dig kan du se på ditt pensions­besked, eller genom att logga in på Mina sidor.

Överenskommelse mellan fack och arbetsgivare

Överenskommelser om kompletterande pensions­premier är gjorda mellan arbetsgivar­organisationer och fackförbund inom olika kollektiv­avtal, medan Avtals­pension SAF-LO är ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Fråga din arbetsgivare

Vill du veta om du har någon form av kompletterande pensions­premie ska du i första hand fråga din arbetsgivare. Ditt fackförbund kan också veta.

Ditt pensionsbesked från Fora

Toggle

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtals­pension SAF-LO får du varje år ett pensions­besked från Fora. Det börjar att skickas ut i mitten av april.

Villkor för Avtalspension SAF-LO

Toggle