Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Pension före 65 år

Du kan tidigast ta ut din Avtals­pension SAF-LO från och med månaden efter att du fyllt 55 år.

Ju tidigare du går i pension, desto lägre belopp får du per månad eftersom ditt intjänade pensions­kapital ska fördelas på en längre tid. Innan du bestämmer dig för att gå i pension ska du därför ta reda på hur din tänkta pensions­ålder påverkar pensionens storlek.

Vill du gå ner i arbetstid när du närmar dig pensions­åldern kan du kompensera inkomstbortfallet med att ta ut en del av din Avtals­pension SAF-LO. Då gör du ett partiellt uttag. En förutsättning för att du ska kunna göra det är att din arbetsgivare går med på att du går ner i arbetstid.

Checklista för dig som vill ta ut pension före 65 år

Ta reda på hur stor pensionen blir

Kontakta ditt pensions­bolag

Se över ditt återbetalnings­skydd

Familje­skyddet sägs upp

Ta reda på hur stor pensionen blir

Ju tidigare du börjar ta ut tjänste­­pensionen desto lägre pension får du, eftersom ditt pensions­kapital ska fördelas över en längre tid. Innan du bestämmer dig för att gå i pension ska du därför ta reda på hur din tänkta pensions­ålder påverkar pensionens storlek. En prognos över hela din framtida pension kan du få hos min­Pension.