Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Du är försäkrad

Genom din anställning har du ett extra försäkringsskydd, som din arbetsgivare betalar för. Försäkringarna ger dig och din familj ekonomisk trygghet om du till exempel blir sjuk eller om du skadas i ditt arbete.

Genom kollektiv­avtal har fackförbund och arbetsgivar­organisationer kommit överens om att de anställda ska ha vissa försäkringar genom sin anställning. Det är din arbetsgivare som tecknar försäkringarna och betalar för dem.

De kollektiv­avtalade försäkringarna gäller för dig som är arbetare och jobbar på ett privatägt företag med kollektiv­avtal. Alla arbetare på företaget omfattas av försäkringarna, även du som har lönebidrag eller anställnings­stöd.

Även om företaget du jobbar på saknar kollektiv­avtal, kan din arbetsgivare ha tecknat försäkringarna. Hör med arbetsgivaren vad som gäller för dig.

Det här gäller om du är under 22 år

Det är när du fyller 22 år som din arbetsgivare börjar betala in pengar till din tjänste­pension. Om du är yngre än 22 år betalas inga pengar in, men du omfattas ändå av viktiga försäkringar.

Är du egenanställd räknas du inte som anställd och omfattas därför inte av de försäkringar som Fora administrerar.
Privatanställda tjänste­män och anställda inom kommun- och regionsektorerna har också ett visst försäkringsskydd genom de försäkringar som arbetsgivaren tecknat hos Fora.

Du skadas eller blir sjuk

Om du skadas i ditt arbete eller blir sjuk, finns det försäkringar som kan ge dig ekonomisk ersättning.

Din jobbsituation

När din jobbsituation ändras behöver du också veta hur ditt försäkringsskydd och din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO påverkas.

Din familjesituation

Ett bra tillfälle att se över ditt försäkringsskydd är när din familjesituation ändras, till exempel genom att du blir sambo, får barn eller separerar.

Dina försäkringar

Är du arbetare och jobbar på ett privatägt företag som tecknat försäkrings­avtal hos Fora, omfattas du av flera försäkringar.