Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Försäkringsskydd för anställda inom kommun- och regionsektorerna

Är du anställd inom kommun eller region har du via din anställning ett extra försäkringsskydd, som din arbetsgivare betalar. Försäkringarna gäller även anställda inom Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Försäkringarna som tecknas via Fora gäller vid arbetsskada och sjukdom. Du kan genom din arbetsgivare även ha tjänste­pension och andra försäkringar som inte administreras av Fora. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig!

Försäkring vid arbetsskada, TFA

Blir du skadad på arbetet, eller på väg till och från arbetet, kan du få ersättning från Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. Du kan även få ersättning om du skulle bli sjuk på grund av ditt arbete, eller har en sjukdom som blir värre av ditt arbete.

Försäkringen kan ge ersättning både under sjuktiden och om skadan ger bestående invaliditet. Om du förlorar inkomst på grund av skadan kan du få ersättning med upp till hela inkomsten. Du kan också få ersättning för kostnader i samband med skadan.

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor

Sjuk­försäkring, AGS

Om du är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjuk­försäkring som heter Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS. Den ger dig en kompletterande ersättning under den tid du får ersättning från Försäkringskassan.

För att ha rätt till ersättning från sjuk­försäkringen ska du ha varit anställd i 90 dagar. Det finns också ett efterskydd i försäkringen. Det betyder att du kan ha rätt att få ersättning från sjuk­försäkringen om du blir sjuk sedan du har slutat din anställning.

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Ansökan om ersättning

Mer information

Försäkringsvillkor