Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Pension efter 65 år

Något extra år i arbetslivet sedan du fyllt 65 år kan göra stor skillnad för din pension.

När du fyller 65 år upphör inbetalningarna till Avtals­pension SAF-LO (om du inte kommer överens med arbetsgivaren om annat). Du tjänar alltså inte in mer pengar till din tjänste­pension om du fortsätter att jobba efter 65-årsdagen. Däremot blir utbetalningen från tjänste­­pensionen större per månad, eftersom ditt pensions­kapital ska fördelas under en kortare tid.

Checklista för dig som vill ta ut pension efter 65 år

Ta reda på hur stor pensionen blir

Svara ditt pensions­bolag

Se över ditt återbetalnings­skydd

Ta reda på hur stor pensionen blir

Ju tidigare du börjar ta ut tjänste­­pensionen desto lägre pension får du, eftersom ditt pensions­kapital ska fördelas över en längre tid. Innan du bestämmer dig för att gå i pension ska du därför ta reda på hur din tänkta pensions­ålder påverkar pensionens storlek. En prognos över hela din framtida pension kan du få hos min­Pension.