Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Du skadas eller blir sjuk

Om du skadas i ditt arbete eller blir sjuk, finns det försäkringar som kan ge dig ekonomisk ersättning.

Genom din anställning har du olika kollektiv­avtalade försäkringar som kan ge dig ersättning vid bland annat sjukdom och arbetsskada.

Försäkringarna gäller för dig som är arbetare och anställd på ett privatägt företag med kollektiv­avtal.

Även du som jobbar på ett företag som saknar kollektiv­avtal kan ha försäkringarna. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Ta reda på mer hos Afa Försäkring

Det är Afa Försäkring som är försäkringsgivare för de försäkringar som din arbetsgivare har tecknat för dig via Fora. Det betyder att all handläggning av skador och försäkringsärenden görs direkt hos Afa Försäkring. 

Vänd dig direkt till Afa Försäkring om du vill veta mer om försäkringarna eller om du vill ansöka om ersättning. Afa Försäkring utreder och bedömer ärendet och beslutar om du har rätt till ersättning.

Information till anhöriga vid dödsfall

Toggle

Är du anhörig till en person som vid dödsfallet omfattades av Avtals­pension SAF-LO och andra kollektiv­avtalade försäkringar, finns det olika ersättningar som du eller övriga familjemedlemmar kan få.

Fyll i blanketten "Anmälan om dödsfall"

Anmäl dödsfallet till Afa Försäkring

Anmäl dödsfall orsakat av arbetsskada

Checklistor för dig som förlorat en närstående

Det är många saker som ska göras i samband med ett dödsfall och det kan vara svårt att komma ihåg allt och veta vad man ska börja med.

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Pensions­myndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket, för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära. Där finns bland annat checklistor och information om olika typer av ekonomisk ersättning till efterlevande.