Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Pension vid 65 år

Utbetalningarna från Avtals­pension SAF-LO börjar normalt när du fyller 65 år. De fortsätter sedan resten av livet.

Det eller de pensions­bolag som förvaltar dina pensions­pengar (du kan ha ett eller flera) hör av sig till dig några månader innan du fyller 65 år, för att få veta om du vill ändra utbetalningstid och för att få dina kontouppgifter. 

Checklista för dig som vill ta ut pension vid 65 år

Ta reda på hur stor pensionen blir

Svara ditt pensions­bolag

Se över ditt återbetalnings­skydd

Familje­skyddet sägs upp

Ta reda på hur stor pensionen blir

Ju tidigare du börjar ta ut tjänste­­pensionen desto lägre pension får du, eftersom ditt pensions­kapital ska fördelas över en längre tid. Innan du bestämmer dig för att gå i pension ska du därför ta reda på hur din tänkta pensions­ålder påverkar pensionens storlek. En prognos över hela din framtida pension kan du få hos min­Pension.