Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Pensionsbolag som inte längre är valbara

Om du gjort val av pensions­bolag före den 1 januari 2014, kan du ha dina pengar i någon av de pensions­försäkringar som inte längre är valbara. 

Från och med den 1 januari 2014 gäller nya villkor för de pensions­bolag och pensions­försäkringar som är valbara inom Avtals­pension SAF-LO. Du som innan dess har gjort ett eller flera val för din Avtals­pension SAF-LO kan ha dina pengar i någon av de pensions­försäkringar som inte längre är valbara. Dessa pensions­produkter omfattas inte av samma krav som de nu valbara pensions­försäkringar.

  • De pensions­bolag som inte längre är valbara förvaltar fortfarande de pengar som är placerade där.
  • På Mina sidor kan du när du vill flytta ditt kapital till ett av de pensions­bolag och försäkringar som är valbara idag.
  • För mer information om respektive pensions­försäkring kontakta pensions­bolaget.

Traditionell försäkring

Pensions­bolag

1998-2008 2009-2013 2014-
Alecta Valbar Valbar Valbar
AMF Valbar Valbar Valbar
Folksam Liv Valbar Valbar Valbar
Handelsbanken Liv Valbar    
KPA Pension Valbar    
Läns­försäkringar Liv Valbar Valbar  
Nordea Liv & Pension Valbar Valbar  
Pensions­kassan PSA* Valbar    
Prometheus Pension* Valbar    
SEB Valbar   Valbar
SH Pension  Valbar    
Skandia Valbar    
SPP Valbar    
Swedbank Försäkring   Valbar  
VFF Pension Valbar    

* Har överlåtit alla sina försäkringar till annat nu valbart pensions­bolag.

Fond­försäkring

Pensions­bolag 1998-2008 2009-2013 2014-
AMF Valbar Valbar Valbar
Avanza Pension*   Valbar  
Folksam LO Pension Valbar Valbar Valbar
Futur   Valbar Valbar
Handelsbanken Liv Valbar   Valbar
KPA Pension Valbar    
Läns­försäkringar Fondliv Valbar   Valbar
Movestic Liv & Pension     Valbar
Nordea Liv & Pension Valbar   Valbar
SEB Valbar   Valbar
SH Pension Valbar    
Skandia Valbar    
SPP Valbar Valbar Valbar
Swedbank Försäkring Valbar   Valbar

* Har överlåtit alla sina försäkringar till annat nu valbart pensions­bolag.

Här gör du dina val

På Mina sidor gör du ditt val av pensions­bolag, återbetalnings­skydd och familje­skydd samt flytt av intjänade pensions­pengar.