Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Pensionsvalen görs hos Fora

Fora administrerar Avtals­pension SAF-LO och kollektiv­avtalade försäkringar.

Försäkringarna är en del av kollektiv­avtalet för företag som är privat-, kommun- eller regionägda. Även företag som inte har kollektiv­avtal kan teckna försäkringar hos Fora.

Fora tar in uppgifter från företagen om hur mycket de har betalat ut i lön och räknar ut hur mycket företaget ska betala för försäkringar och tjänste­pension. Pengarna som betalas in till Fora förs över till försäkringsbolag, pensions­bolag och fonder.

Fora är också valcentral för Avtals­pension SAF-LO. Det betyder att arbetare gör sitt val av pensions­bolag genom Fora.

Fora fakturerar även företag för överenskommelser som har gjorts för ett visst kollektiv­avtal. Det kan vara en avgift till en fond för utbildning och forskning, eller kompletterande inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO för arbetare i en viss bransch.

Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO.

Pensions­valen görs hos Fora

Fora är valcentral för Avtals­pension SAF-LO. Det betyder att det är hos oss de anställda 

  • väljer pensions­bolag
  • tecknar eller tar bort efterlevandeskydd (åtebetalningsskydd och familje­skydd)
  • skriver förmånstagarförordnande till efterlevandeskydden
  • flyttar pensions­kapital från ett pensions­bolag till ett annat.

Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan för över pengar från arbetsgivare till pensions­bolagen.

Du är försäkrad

Genom din anställning har du ett extra försäkringsskydd. Försäkringarna ger dig och din familj ekonomisk trygghet om du till exempel blir sjuk eller skadas i ditt arbete.

Så fungerar Avtals­pension SAF-LO

Är du arbetare på ett privatägt företag med kollektiv­avtal heter din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO.