Hantera din tjänstepension

Du kan på olika sätt påverka hur stor din framtida tjänstepension blir. Hur hög lön du har, hur pengarna placeras och om du har efterlevandeskydd är saker som alla påverkar storleken på din pension.

Det finns två saker för dig att ta ställning till i Avtalspension SAF-LO: hur dina pengar ska placeras och om du behöver efterlevandeskydd.

Placera pengarna

Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. När du har bestämt vilken typ av försäkring du vill ha, väljer du pensionsförvaltare.

Läs mer

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd betalas ut till familjen när du dör. I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd du kan välja till: återbetalningsskydd och familjeskydd.

Läs mer

Här gör du dina val

På Mina sidor väljer du placering för dina pengar, flyttar intjänat pensionskapital samt lägger till eller tar bort efterlevandeskydd.

Om du inte gör något val

Om du inte gör några val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF, utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd. Du kan när som helst göra ett nytt val av pensionsförvaltare, men kan då behöva lämna hälsodeklaration om du vill ha återbetalningsskydd och familjeskydd.

AMF

Välj inom 30 dagar

Är du helt ny i Avtalspension SAF-LO har du fått information skickad till dig från Fora om ditt första pensionsval. Gör du valet inom 30 dagar behöver du inte lämna hälsodeklaration om du vill ha återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.

Räkna ut din pensionspremie

I början av året rapporter din arbetsgivare till Fora hur mycket du tjänade förra året. Vi räknar ut hur stor din premie blir och skickar en faktura till din arbetsgivare. När vi får in pengarna för vi över dem till din pensionsförvaltare. För det här arbetet tar Fora ut en förmedlingskostnad som är 1,5 procent av din pensionspremie.

Räkna ut din pensionspremie

Fyll i din genomsnittliga månadslön och det inkomstår du vill beräkna premien för. Observera att den premie som räknas ut här är en uppskattning och din slutliga premie kan påverkas av till exempel ob-tillägg och semestertillägg. (Foras förmedlingskostnad på 1,5 procent är bortdragen från den premie som visas).

Genomsnittlig månadslön (före skatt)

= ...  kronor/år

Se din inrapporterade lön

På Mina sidor kan du se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar vi fört över till din pensionsförvaltare. Där finns också historik över hur mycket som betalats in tidigare år.

Kompletterande pensionspremie

Förutom premien till Avtalspension SAF-LO finns det i ett antal branscher olika former av kompletterande pensionspremier, som ger dig mer pengar till din tjänstepension. Exempel på kompletterande pensionspremier är Livsarbetstidspension/Arbetstidspension (LP/AP), deltidspension och extra pensionsavsättning.

Fråga din arbetsgivare

Vill du veta om du har någon form av kompletterande pensionspremie ska du i första hand fråga din arbetsgivare. Ditt fackförbund kan också veta.

I vanliga fall börjar du tjäna in till din Avtalspension SAF-LO när du fyllt 25 år. Men de kompletterande pensionspremierna kan även gälla för dig som är under 25 år, men du har inte möjlighet att ansöka om familjeskydd innan du har fyllt 25 år.

Är du över 25 år och omfattas av någon form av kompletterande pensionspremie behöver du inte göra något. Pengarna placeras hos samma förvaltare som din premie till Avtalspension SAF-LO.

Är du under 25 år behöver du välja vilken pensionsförvaltare som ska ta hand om din premie. Alternativen är de samma som för Avtalspension SAF-LO.

Läs mer

Här ser du hur mycket som har betalats in

Hur stor kompletterande pensionspremie som betalats in för dig kan du se på ditt pensionsbesked, eller genom att logga in på Mina sidor.

Föräldraledig eller sjuk

Blir du sjukskriven en längre tid, eller om du är föräldraledig, får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänstepension.

Men det finns en försäkring som gör att du ändå får pengar inbetalda till tjänstepensionen.Den kallas premiebefrielseförsäkring och gäller för dig som har Avtalspension SAF-LO.

Gör en anmälan till AFA Försäkring

För att det ska göras inbetalningar från premiebefrielseförsäkringen till din Avtalspension SAF-LO måste du själv göra en anmälan till AFA Försäkring.

Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringen.

Läs mer hos AFA Försäkring

Du omfattas av premiebefrielseförsäkringen från och med den månad du fyller 25 år till och med den månad du fyller 65 år. Du måste också ha varit arbetsför till minst 25 procent när din anställning började.

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtalspension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Vid sjukdom/olycksfall kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtalspension SAF-LO när du får sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Om du har varit anställd i minst 90 dagar och slutar din anställning finns det något som heter efterskydd. Det innebär att om du blir sjuk eller skadar dig inom 90 dagar från det att anställningen upphörde betalas pensionspremien till Avtalspension SAF-LO betalas in.