Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Pengar till tjänstepensionen

Premiebefrielseförsäkring

Om du inte har lön från din arbetsgivare på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning, kan du ändå få pengar inbetalda till din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO.

Är du föräldraledig får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänste­pension. Men genom en försäkring som heter premiebefrielse­försäkring kan du ändå få pengar inbetalda till Avtals­pension SAF-LO.

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Är du sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan gör din arbetsgivare inte några inbetalningar till din tjänste­pension. Men genom premiebefrielse­försäkringen kan du ändå få pengar inbetalda till din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO.

I försäkringen finns ett efterskydd. Det betyder att du kan ha rätt att få ersättning från försäkringen om du blir sjuk sedan du har slutat din anställning.

Premiebefrielse­försäkring

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Mer information

Ansökan om ersättning