Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Försäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Vid dödsfall kan dina närstående få ekonomisk hjälp från Tjänstegruppliv­försäkring, TGL.  Liv­försäkringen gäller oavsett om döds­fallet inträffar under arbets­tid eller på fritiden.

Till skillnad från återbetalnings­skydd och familje­skydd betalar du själv inget för TGL, det gör din arbetsgivare. Väg därför in värdet av försäkringen innan du tecknar återbetalnings­skydd eller familje­skydd, eftersom de båda minskar storleken på din tjänste­pension.

Försäkringen gäller för den som dör före sin 65-årsdag.

Tjänstegruppliv­försäkringen kan bestå av tre delar:

  • Grundbelopp till efterlevande.
  • Barnbelopp till barn under 21 år.
  • Begravningshjälp till dödsboet.

Vänd dig till Afa Försäkring

All information om hur försäkringen fungerar, hur stora försäkringsbelopp som betalas ut och till vem, kan du läsa om hos Afa Försäkring. Det är också dit som anhöriga vänder sig för att göra en anmälan vid dödsfall.

Tjänstegruppliv­försäkring, TGL

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Information

Ansökan om ersättning