Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Du blir sjuk

Är du sjukskriven en längre tid kan du få ersättning från en sjuk­försäkring.

Det finns också en försäkring som gör att du får pengar inbetalda till din Avtals­pension SAF-LO, trots att du inte jobbar.

Ersättning vid sjukdom

Toggle

Om du är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjuk­försäkring som heter Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS. Den ger dig en kompletterande ersättning under den tid du får ersättning från Försäkringskassan.

För att ha rätt till ersättning från sjuk­försäkringen ska du ha varit anställd i 90 dagar. Det finns också ett efterskydd i försäkringen. Det betyder att du kan ha rätt att få ersättning från sjuk­försäkringen om du blir sjuk sedan du har slutat din anställning.

Avtalsgrupp­sjuk­försäkring, AGS

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Mer information

Ansökan om ersättning

Pengar till tjänstepensionen

Toggle

Är du sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan gör din arbetsgivare inte några inbetalningar till din tjänste­pension. Men genom premiebefrielse­försäkringen kan du ändå få pengar inbetalda till din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO.

I försäkringen finns ett efterskydd. Det betyder att du kan ha rätt att få ersättning från försäkringen om du blir sjuk sedan du har slutat din anställning.

Premiebefrielse­försäkring

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Mer information

Ansökan om ersättning

Ansök om ersättning hos AFA Försäkring

Du ansöker om ersättning från sjuk­försäkringen hos AFA Försäkring. När du gör det, ansöker du automatiskt om premiebefrielse­försäkringen.

Det är även AFA Försäkring som beslutar om du har rätt till ersättning från försäkringarna.