Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Ditt pensionsbesked från Fora

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO får du varje år ett pensionsbesked från Fora. Det börjar att skickas ut i mitten av april.

Vad som ingår i pensionsbeskedet varierar från person till person. Uppgifter som kan finnas med är hur värdet av din Avtalspension SAF-LO har förändrats det senaste året, vilka pensionsförvaltare du har pengar hos, om du har något efterlevandeskydd, vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar som betalats in till din Avtalspension SAF-LO i år.

Checklista när du fått ditt pensionsbesked

Lön och premie

Toggle

På sidan "Årsavstämning" visas vilka löneuppgifter som din/dina arbetsgivare rapporterat in till Fora för förra året. Utifrån den lönen räknar Fora ut premien (hur mycket pengar) som ska betalas in till din Avtalspension SAF-LO.

Genom att titta på dina lönebesked från arbetsgivaren ser du om den inrapporterade lönen stämmer. Du kan också kontrollera att den inbetalda premien stämmer. Om lönen som rapporterats in till Fora inte stämmer ska du prata med din arbetsgivare.

Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbat på har gått i konkurs, kan du få pengar inbetalda till tjänstepensionen enligt garantireglerna i försäkringsvillkoren (förutsatt att företaget har kollektivavtal). Kontakta isåfall Fora.

Se över pengarnas placering

Toggle

Du kan själv välja sparform och pensionsförvaltare för din tjänstepension. Om du inte gör något eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos AMF. Återbetalnings­skydd och familje­skydd ingår då inte. Du kan ansöka om det senare, oavsett vilken pensionsförvaltare du har.

Vill du ändra sparform och pensionsförvaltare, gör du det på Mina sidor. 

Efterlevandeskydd

Toggle

Se över dina efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och/eller familjeskydd). Båda formerna av efterlevandeskydd minskar storleken på din egen pension. 

Se hela pensionen

Toggle

Pensionsbeskedet från Fora visar bara din Avtalspension SAF-LO. Du kan ha andra tjänstepensioner genom tidigare anställningar och du har även den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten.

På minPension finns alla dina pensioner samlade och du kan även lägga in eget sparande. På så vis får du en samlad bild av hur stor din framtida pension kan bli.

Förstå ditt pensionsbesked

Vad som ingår i ett pensionsbesked från Fora kan variera från person till person. Det är därför inte säkert att ditt besked ser ut som vårt exempel.

1. Pensionspyramiden

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 1

Den dag du bestämmer dig för att sluta jobba kommer du troligen att få pension från flera olika håll. För att visa hur pensionssystemet fungerar används ofta pensionspyramiden. För att få en överblick över hela din pension kan du logga in på minPension. 

Ditt pensionsbesked från Fora handlar om mittersta delen i pyramiden, din tjänstepension Avtalspension SAF-LO.

2. Beloppet

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 1

Så här mycket pengar hade du i din Avtals­pension SAF-LO den 31 december 2020. De pengar du tjänade in till Avtalspension SAF-LO under 2020 är inte inräknade - de kommer med på pensionsbeskedet först nästa år, eftersom pengarna betalas in under 2021.

3. Så här har ditt pensionskapital utvecklats under 2020

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 2

Vad som finns med på just ditt pensions­besked beror på vad som har hänt under året. Det här kan finnas med:

Värdet av ditt kapital vid årets början. Så mycket pengar hade du i din Avtalspension SAF-LO den 31 december 2020.

Premie. De pengar som din arbetsgivare betalat in till din tjänstepension för 2019 (du tjänade in pengarna under 2019, men de betalades in till din pensionsförvaltare under 2020).

Värdeförändring. Visar hur värdet av ditt pensionskapital har förändrats under året. Du kan till exempel i en traditionell försäkring få återbäring, i en fondförsäkring kan fondernas värde öka eller minska.

Korrigering. Rättning av tidigare uppgifter.

Avkastningsskatt. Din pensionsförvaltare betalar en schablonskatt på de tillgångar som de förvaltar. Skatten dras från ditt pensionskapital, oavsett om du har fått avkastning eller inte.

Avgifter. Pensionsförvaltaren tar ut en avgift för att förvalta dina pensionspengar.

Arvsvinst. Om du inte har återbetalnings­skydd får du vara med och dela på pensions­pengar efter dem som dött under året och som är födda samma år som du.

4. Efterlevandeskydd

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 2

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör.

Återbetalningsskydd gör att din familj (förmånstagare) får de pengar som du har tjänat in i Avtalspension SAF-LO när du dör. Har du inte återbetalningsskydd får andra pensionssparare ta del av dina pensions­pengar när du dör. Det kallas arvsvinster. Har du återbetalningsskydd framgår det av ditt pensionsbesked. 

Familjeskydd är en livförsäkring som du kan ansöka om till din tjänstepension. Om du dör innan du fyllt 65 får din familj (förmånstagare) månatliga utbetalningar från försäkringen. Kostnaden för familje­skydd tas från dina egna pensions­pengar och minskar därför din egen pension. Har du familjeskydd framgår det av ditt pensionsbesked.

5. Fördelning per pensionsförvaltare

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 3

Pensionsförvaltare är de som har hand om ditt pensionskapital. Du kan ha pengar hos flera olika pensionsförvaltare. Här ser du vem eller vilka det är, samt hur värdet av pengarna har förändrats under året.

Det finns två olika sparformer att välja på för din tjänstepension: traditionell försäkring och fondförsäkring.

6. Lön och premier

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 4

På sidan "Årsavstämning" visas vilka löneuppgifter som din/dina arbetsgivare rapporterade in till Fora i januari 2020. Uppgifterna gäller i första hand lön som du tjänade in under förra året, men här kan det också finnas med förändringar av uppgifter från tidigare år. Utifrån den lön som arbetsgivaren rapporterar in till Fora räknar vi ut hur stor premie - alltså hur mycket pengar - som ska betalas in till din Avtalspension SAF-LO för 2019.

7. Överfört till pensionsförvaltare under 2021

Toggle

pensionsbesked från Fora sidan 4

Premier Premier är de pengar som betalas in till en försäkring. Här betyder premier alltså den summa pengar som har förts över till din pensionsförvaltare i år och som beräknas utifrån din lön förra året (samt även eventuella korrigeringar för tidigare år).

Avkastning från Fora Arbetsgivaren betalar in dina pensionspengar till Fora som sedan för över dem till din pensionsförvaltare. Under den tid pengarna finns hos Fora får du en schablonavkastning på pengarna.

Foras förmedlingsavgift Av de pengar som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension tar Fora ut en avgift på 1,5 procent.

Kostnad för familjeskydd Har du tecknat familjeskydd dras kostnaden från de pengar som betalas in till din tjänstepension.

Frågor & svar

Toggle

Varför får jag pensionsbesked från Fora?

Toggle

Genom ditt arbete har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Fora sköter all administration kring den tjänstepensionen och vi sammanställer varje år ett pensionsbesked som visar hur värdet av ditt pensionskapital har förändrats.

Även du som har haft en kortare anställning under året har tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO.

Fora förvaltar inte dina pensionspengar. Vilken eller vilka pensionsförvaltare som gör det, framgår av ditt pensionsbesked.

Visar pensionsbeskedet hela min pension?

Toggle

Nej - pensionsbeskedet från Fora visar hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension, Avtalspension SAF-LO.

Du har även allmän pension från staten och du kan ha andra tjänstepensioner, om du tidigare har haft anställningar inom branscher som tillhör andra tjänstepensionsavtal.

Du kan också ha ett eget privat pensionssparande.

På minPension får du en samlad bild av hela din framtida pension.

När får jag mitt pensionsbesked?

Toggle

Pensionsbeskeden från Fora skickas ut under april och maj. Får du inte något pensionsbesked då kan det bero på att pensionsförvaltaren inte har lämnat uppgifter till Fora. Då får du i stället ditt pensionsbesked under hösten.

Hur stor blir min pension?

Toggle

Det beror på många olika saker, till exempel hur mycket du har jobbat, hur hög lön du har haft, vid vilken ålder du väljer att gå i pension och hur pengarna har förvaltats.

För att få en samlad bild av storleken på din framtida pension - den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuellt eget sparande - loggar du in på Minpension.se. Där kan du göra prognoser och bland annat se hur utbetalningstid och pensionsålder påverkar pensionens storlek.

Hur påverkar en börsnedgång min tjänstepension?

Toggle

Pensionsbesekdet från Fora visar värdet av din Avtalspension SAF-LO den 31 december förra året. Vill du veta hur värdet förändrats sedan dess, måste du vända dig direkt till din pensionsförvaltare.

Har du dina pengar i en traditionell försäkring, finns en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut. I en fondförsäkring finns ingen sådan garanti. Förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastningen ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska. 

Vad är en premie?

Toggle

En premie är samma sak som en inbetalning till en försäkring. Avtalspension SAF-LO är en pensionsförsäkring och de pengar som din arbetsgivare betalar in för dig kallas därför pensionspremier.

Vem har betalat in mina premier?

Toggle

I januari varje år rapporterar din arbetsgivare till Fora hur mycket du tjänade förra året. Vi räknar ut hur stor din premie blir och vad din arbetsgivare ska betala in.

På pensionsbeskedet ser du vilken eller vilka arbetsgivare som har betalat in pensionspremier för förra året.

Vill du se inbetalda premier för tidigare år kan du logga in på Mina sidor.

Vad bestämmer storleken på min pensionspremie?

Toggle

Premiens storlek är en viss procent av din årslön före skatt. 

  • Arbetsgivaren betalar en summa motsvarande 4,5 procent på lön upp till 511 500 kronor (7,5 inkomstbasbelopp).
  • För den del av din årslön som överstiger 511 500 kronor betalas en summa motsvarande 30 procent.

Vad gör jag om jag har fått för lite pengar inbetalda?

Toggle

Prata med din arbetsgivare om du har fått för lite pengar (= premie) inbetalda till din tjänstepension. När Fora räknar ut hur stor premie som ska betalas in för dig utgår vi från den lön som arbetsgivaren rapporterar in till oss.

Har du inte fått någon premie inbetald alls, eller om företaget du jobbat på har gått i konkurs, kan du få pengar  inbetalda till tjänstepensionen enligt garantireglerna i försäkringsvillkoren (förutsatt att företaget har kollektivavtal). Kontakta Fora om du inte fått några pengarpremier inbetalda till din Avtalspension SAF-LO.

Hur tar jag ut min tjänstepension?

Toggle

Vill du börja ta ut pension från Avtalspension SAF-LO ska du vända dig direkt till din pensionsförvaltare. Vem eller vilka det är, framgår av ditt pensionsbesked från Fora.

Har du inte gjort något val av pensionsförvaltare är det AMF som förvaltar din Avtalspension SAF-LO.

Du kan tidigast ta ut pension från Avtalspension SAF-LO från 55 års ålder.

Hur tar jag ut mina Fora-pengar?

Toggle

Fora har inte dina pensionspengar, de finns hos den pensionsförvaltare som du har valt. Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och ser bland annat till att de pengar som din arbetsgivare betalar in till din Avtalspension SAF-LO hamnar hos din pensionsförvaltare.

För att ta ut din tjänstepension Avtalspension SAF-LO vänder du dig till den pensionsförvaltare som du har valt för Avtalspension SAF-LO. Har du inte gjort något val, finns pengarna hos AMF.

Vilken pensionsförvaltare har jag?

Toggle

Du kan själv välja pensionsförvaltare och sparform för framtida inbetalningar till Avtalspension SAF-LO. Vilken pensionsförvaltare du i dag har för framtida inbetalningar ser du på Mina sidor, eller genom att titta på ditt senaste pensionsbesked från Fora under delen "Årsavstämning".

Har du inte gjort något val av pensionsförvaltare, har pengarna placerats i en traditionell försäkring hos AMF.

Fora sköter administrationen kring Avtalspension SAF-LO, men vi förvaltar inte dina pensionspengar.

Var väljer jag pensionsförvaltare?

Toggle

Du väljer försäkring och pensionsförvaltare på Mina sidor.

Väljer du en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren. 

Hur vet jag om jag har något efterlevandeskydd?

Toggle

I Avtalspension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalningsskydd och familjeskydd. Har du aldrig ansökt om dem, har du heller inget av dem.

Är du osäker på om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd, kan du logga in på Mina sidor eller titta i ditt senaste pensionsbesked från Fora.

Var ändrar jag på återbetalningsskydd och familjeskydd?

Toggle

Vill du teckna eller ta bort återbetalningsskydd och/eller familejskydd, gör du det enklast på Mina sidor.

Har du inte möjlighet att logga in där, går det också att göra ändringarna på en blankett.

Pensionsbeskedet från Fora
Languages

Du kan få flera pensionsbesked

  • Pensionsbeskedet från Fora visar hur mycket pengar du har tjänat ihop till din Avtalspension SAF-LO. Dina pensions­förvaltare kan också skicka pensions­besked.
  • Genom tidigare anställningar kan du ha andra tjänstepensioner. Då får du också pensionsbesked från andra valcentraler än Fora.
  • I det orangea kuvertet från Pensions­myndigheten ser du värdet av din allmänna pension.

För att se hela din framtida pension loggar du in på minPension.