Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Du väntar eller har fått barn

Genom din anställning har du försäkringar som kan ge dig ersättning under graviditet eller föräldraledighet. Din familj kan också få ekonomisk ersättning om du skulle dö.

Genom din anställning har du en försäkring som heter föräldrapenningtillägg. Genom den kan du få extra pengar när du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning. 

När du är föräldraledig får du ingen lön från arbetsgivaren. Då görs heller inte några inbetalningar till din tjänste­pension Avtals­pension SAF-LO. Men du kan ändå få pengar inbetalda till din tjänste­pension genom en försäkring som heter Premiebefrielse­försäkring.

Checklista för dig som väntar eller har fått barn

Anmäl föräldraledighet till Afa Försäkring

Se över familjens ekonomi

Lägg till/ta bort efterlevandeskydd

Se över dina förmånstagare

Extra pengar under föräldraledigheten

Toggle

När du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du få en kompletterande ersättning, som heter Föräldrapenningtillägg, FPT.

Föräldrapenningtillägget betalas bara ut under en period. Delar du upp föräldraledigheten på flera perioder, ska du därför anmäla den period då du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan.

På de delar av din lön som ligger under tio prisbasbelopp*, kan du få tio procent i ersättning. Tjänar du mer, får du 90 procent i ersättning på den del av din lön som ligger över tio prisbasbelopp.

Föräldrapenningtillägg kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader, eller 18 månader efter adoptionstillfället.

  • Den som har varit anställd i 12 månader har rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg.
  • Den som har varit anställd i 24 månader har du rätt till maximalt 180 dagar.

* Prisbasbelopp sätts årligen av regeringen.

Föräldrapenningtillägg, FPT

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Mer information

Ansökan om ersättning

Pengar till tjänstepensionen

Toggle

Är du föräldraledig får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänste­pension. Men genom en försäkring som heter premiebefrielse­försäkring kan du ändå få pengar inbetalda till Avtals­pension SAF-LO.

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

Premiebefrielse­försäkring

Ger ersättning vid

Börjar gälla

Mer information

Ansökan om ersättning

Ekonomisk trygghet för familjen

Toggle

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör.

Genom Avtals­pension SAF-LO kan du ansöka om återbetalnings­skydd och familje­skydd.

I din anställning ingår en liv­försäkring som heter Tjänstegruppliv­försäkring, TGL. Den ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du dör innan du har gått i pension.

Välj till återbetalnings­skydd utan hälsodeklaration

När du väljer till återbetalnings­skydd måste du vanligtvis fylla i en hälsodeklaration. Syftet är att avgöra om du kan teckna återbetalnings­skydd. Har du en allvarlig sjukdom kanske du inte får göra det.

Men vid familjehändelse - du gifter dig, blir sambo eller får barn - har du tolv månader på dig att välja till återbetalnings­skydd utan att behöva lämna hälsodeklaration.

Så påverkas tjänstepensionen vid föräldraledighet

Toggle

Är du föräldraledig får du ingen lön från din arbetsgivare. Då görs det inte heller några inbetalningar till din tjänste­pension. Men genom en försäkring som heter premiebefrielse­försäkring kan du ändå få pengar inbetalda till Avtals­pension SAF-LO.

Vid graviditet eller föräldraledighet i samband med barns födelse kan försäkringen täcka inbetalningar till Avtals­pension SAF-LO under den tid du får graviditets- eller föräldrapenning från Försäkringskassan. Premien betalas under högst 390 dagar per födsel (eller adoption).

  • De pengar som redan har betalats in till din Avtals­pension SAF-LO ligger kvar hos ditt pensions­bolag under din föräldraledighet. Även dina tidigare val av efterlevandeskydd ligger kvar. 
  • Har du familje­skydd kanske din årliga pensions­premie inte blir tillräckligt hög för att täcka kostnaden för skyddet.