Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsbolag
  • Se vilket eller vilka pensionsbolag du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO

Du dör

Genom olika efterlevandeskydd kan din familj få ekonomisk ersättning om du dör.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör.

Genom Avtals­pension SAF-LO kan du ansöka om återbetalnings­skydd och familje­skydd.

I din anställning ingår en liv­försäkring som heter Tjänstegruppliv­försäkring, TGL. Den ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du dör innan du har gått i pension.

Efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO

Toggle

I Avtals­pension SAF-LO finns två efterlevandeskydd som du kan ansöka om: återbetalnings­skydd och familje­skydd.

  • Återbetalnings­skydd innebär att de pengar du tjänat in till din Avtals­pension SAF-LO betalas ut till dina efterlevande. Har du inte återbetalnings­skydd, kommer dina pensions­pengar att fördelas bland övriga pensions­sparare.
  • Familje­skydd är en liv­försäkring som ger dina efterlevande ersättning om du dör innan du fyllt 65 år.

Engångsbelopp till familjen - Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Toggle

Om du dör innan du har slutat att jobba kan dina efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegruppliv­försäkring, TGL.

Tjänstegruppliv­försäkringen består av tre delar:

  • Grundbelopp - storleken beror bland annat på din ålder och arbetstid, vilka anhöriga du efterlämnar och dina barns ålder.
  • Barnbelopp - storleken bestäms av din arbetstid och barnens ålder.
  • Begravningshjälp - ett fast belopp till dödsboet.

Försäkringen börjar gälla från dag ett av din anställning.

Information till anhöriga vid dödsfall

Toggle

Är du anhörig till en person som vid dödsfallet omfattades av Avtals­pension SAF-LO och andra kollektiv­avtalade försäkringar, finns det olika ersättningar som du eller övriga familjemedlemmar kan få.

Fyll i blanketten "Anmälan om dödsfall"

Anmäl dödsfallet till Afa Försäkring

Anmäl dödsfall orsakat av arbetsskada

Checklistor för dig som förlorat en närstående

Det är många saker som ska göras i samband med ett dödsfall och det kan vara svårt att komma ihåg allt och veta vad man ska börja med.

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Pensions­myndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket, för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära. Där finns bland annat checklistor och information om olika typer av ekonomisk ersättning till efterlevande.