Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastning ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska .

En fondförsäkring passar generellt dig som:

  • vill ha möjligheten att välja fonder själv
  • vill ha en hög aktieandel i ditt pensionssparande
  • vill ha en högre risk och förväntad avkastning i ditt pensionssparande.

Låt pensionsförvaltaren ta hand om placeringarna

Väljer du fondförsäkring placeras dina pengar i en så kallad entrélösning. I den beslutar pensionsförvaltaren i vilka fonder pengarna ska placeras, utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension. I vilka fonder pengarna placeras skiljer sig mellan pensionsförvaltarnas entrélösningar.

Innan du har fyllt 55 år består pensionsförvaltarnas entrélösning enbart av en eller flera aktiefonder. När du närmar dig pension trappas risken i din entréslösning successivt ned, det vill säga andelen räntefonder ökar medan andelen aktiefonder minskar. I vilken takt nedtrappningen sker skiljer sig även det mellan pensionsförvaltarnas entrélösningar.

... eller välj fonder själv

Vill du själv engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke. Du kan ändra inriktning på placeringen när du vill och bestämmer själv om risken ska trappas ned eller ej. Fondutbudet varierar mellan pensionsförvaltarna. Har du valt en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren.

Här gör du ditt val

På Mina sidor kan du göra val av pensionsförvaltare, hantera återbetalningsskydd och familjeskydd samt flytta intjänade pensionspengar.

Jämför pensionsförvaltarnas entrélösningar

Toggle

Det finns tio pensionsförvaltare att välja på för fondförsäkring. Här kan du läsa om respektive pensionsförvaltares entrélösning och även jämföra de olika entrélösningarna.

När du jämför entrélösningarna kan du titta på den historiska avkastningen, vilka avgifter du får betala, försäkringens risknivå och hur risken trappas ner.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

AMF

Toggle

AMF grundades 1973 med syfte att administrera föregångaren till dagens Avtalspension SAF-LO. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja AMF som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Folksam LO Pension

Toggle

Folksam LO Pension är ett samägt bolag mellan Folksam och LO och drivs enligt ömsesidiga principer. Företaget erbjuder sparande i fondförsäkring och är valbart inom Avtalspension SAF-LO.

Futur Pension

Toggle

Danica Pension fått nya ägare och ett nytt namn. Från och med 2020 heter vi Futur Pension. Men vi behåller vår vision – En bättre pension. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Futur Pension som förvaltare inom fondförsäkring.

Handelsbanken Liv

Toggle

Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Länsförsäkringar Fondliv

Toggle

Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Movestic Liv & Pension

Toggle

Livförsäkringsbolaget grundades år 2000 som en del av Kinnevikkoncernen. Erbjuder ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Nordea Liv & Pension

Toggle

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

SEB

Toggle

SEB erbjuder försäkrings- och trygghetslösningar under livets olika skeenden och har ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor och 1,8 miljoner kunder i livförsäkringsverksamheten. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja SEB som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

SPP

Toggle

SPP Pension & Försäkring är sedan 2007 en del av den norska Storebrandkoncernen. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Swedbank Försäkring

Toggle

Sveriges största bank sett till antalet kunder. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Jämför fonder

Toggle

Om du inte vill ligga kvar i pensionsförvaltarens entrélösning finns det flera fonder att välja mellan. I fondlistan kan du se hela det fondutbud som förvaltarna erbjuder i Avtalspension SAF-LO.

Innan du börjar titta på enskilda fonder bör du bestämma dig för vilken generell risknivå du kan acceptera. Om du inte är bekväm med tanken att pensionskapitalet tidvis kan falla i värde, bör andelen aktier vara låg. Om du däremot är beredd på att värdeutvecklingen kommer att följa börsens svängningar, kan andelen aktier vara hög.

Jämför liknande fonder mellan de olika förvaltarnas sortiment. Titta på sådana fonder som du tror att du i framtiden kan vara intresserad av att placera ditt pensionskapital i. När du koncentrerat valet till viktigaste fakta och de viktigaste fonderna blir det lättare att se vilken förvaltare som erbjuder bäst mix av fonder utifrån den risknivå som passar dig bäst.

Fondlistan och fondernas faktasidor innehåller mycket information om du vill fördjupa dig. Här är de viktigaste punkterna att titta på:

Rating

Toggle

Morningstar Rating är en utvärdering av hur en fond har gått jämfört med fonder med liknande inriktning. Ratingen sammanfattar en fonds historiska värdeutveckling, så att du snabbt får en bild av hur den står sig i konkurrensen. Högsta betyg är fem stjärnor.

Risk

Toggle

För att mäta en fonds risk används ett nyckeltal som kallas standardavvikelse. Det visar hur mycket en fond varierar i värde. Ett lågt värde betyder att fondens värde förändras långsamt. Ett högt värde innebär att fonden svänger mycket i värde.

Förvaltningsavgift

Toggle

Avgiften efter rabatt inom Avtalspension SAF-LO. Fondernas förvaltningsavgifter är oftast rabatterade inom Avtalspension SAF-LO. Du betalar alltså inte lika mycket i avgifter i de flesta fall som du skulle göra om du sparar i fonder privat. Men även efter rabatten har avgifterna en stor inverkan på din framtida pension.

Försäkringsavgift

Toggle

I fondförsäkring finns även en fast försäkringsavgift i kronor. Avgiften får vara max 65 kronor per år i Avtalspension SAF-LO.

Fonderna är markerade efter inriktning:

A Utländska aktiefonder. Medelhög till mycket hög risk. Fonder som investerar i utländska börsbolag. Denna grupp innehåller både breda utlandsfonder och fonder som är specialiserade på särskilda regioner och enskilda länder.

S Svenska aktiefonder. Hög till mycket hög risk. Fonder som investerar i svenska börsbolag. Eftersom dessa fonder investerar på en enskild marknad har de en relativt hög risk.

B Blandfonder. Medelhög risk. Fonder som investerar i enmix av aktier och räntepapper.

R Räntefonder. Mycket låg till medelhög risk. Fonder som placerar i olika typer av räntepapper. Risken varierar beroende på inriktning men är oftast låg i jämförelse med aktiefonder.

Ö Övrigt. Varierande risk. Fonder som har en tillgångsmix som varierar över tid. Här finns generationsfonder och entrélösningarna.

Räkna ut vad de olika försäkringarna kostar dig

Pensionsförvaltarna tar betalt för ditt pensionssparande. På Konsumenternas.se kan du se vad de olika försäkringarna kostar dig, från och med nu fram tills dess att pensionen är utbetald.