Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Dags att lönerapportera 2020

De slutliga lönerna för 2020 rapporteras på Mina sidor mellan 4 och 31 januari 2021.

Läs mer om rapportering

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för
intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen.
Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring finns ingen garanti. Det medför att förvaltningen tar mer risk och möjligheten till avkastning ökar, men värdet på dina pensionspengar kan också minska .

En fondförsäkring passar generellt dig som:

  • vill ha en hög aktieandel
  • accepterar att värdet kan svänga mycket
  • vill ha möjligheten att välja fonder själv.

Låt pensionsförvaltaren ta hand om placeringarna

Väljer du fondförsäkring placeras dina pengar i en så kallad entrélösning. I den beslutar pensionsförvaltaren hur pengarna ska placeras, utifrån din ålder och hur långt du har kvar till pension.

Innan du har fyllt 55 år består pensionsförvaltarnas entrélösning enbart av en eller flera aktiefonder. När du närmar dig pension trappas risken successivt ned, det vill säga andelen räntefonder ökar medan andelen aktiefonder minskar. I vilken takt nedtrappningen sker skiljer sig mellan pensionsförvaltarna.

... eller välj fonder själv

Vill du själv engagera dig kan du skapa en egen portfölj och välja fonder och risknivå efter eget tycke. Du kan ändra inriktning på placeringen när du vill. Fondutbudet varierar mellan pensionsförvaltarna. Har du valt en fondförsäkring och vill byta fonder i den, gör du det direkt hos pensionsförvaltaren.

Jämför pensionsförvaltarnas entrélösningar

Toggle

Det finns tio pensionsförvaltare att välja på för fondförsäkring. Här kan du läsa om respektive pensionsförvaltares entrélösning och även jämföra de olika entrélösningarna.

När du jämför entrélösningarna kan du titta på den historiska avkastningen, vilka avgifter du får betala, försäkringens risknivå och hur risken trappas ner.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

AMF

Toggle

AMF grundades 1973 med syfte att administrera föregångaren till dagens Avtalspension SAF-LO. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja AMF som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Folksam LO Pension

Toggle

Folksam LO Pension är ett samägt bolag mellan Folksam och LO och drivs enligt ömsesidiga principer. Företaget erbjuder sparande i fondförsäkring och är valbart inom Avtalspension SAF-LO.

Futur Pension

Toggle

Danica Pension fått nya ägare och ett nytt namn. Från och med 2020 heter vi Futur Pension. Men vi behåller vår vision – En bättre pension. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Futur Pension som förvaltare inom fondförsäkring.

Handelsbanken Liv

Toggle

Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Länsförsäkringar Fondliv

Toggle

Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Movestic Liv & Pension

Toggle

Livförsäkringsbolaget grundades år 2000 som en del av Kinnevikkoncernen. Erbjuder ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Nordea Liv & Pension

Toggle

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

SEB

Toggle

SEB erbjuder försäkrings- och trygghetslösningar under livets olika skeenden och har ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor och 1,8 miljoner kunder i livförsäkringsverksamheten. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja SEB som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

SPP

Toggle

SPP Pension & Försäkring är sedan 2007 en del av den norska Storebrandkoncernen. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Swedbank Försäkring

Toggle

Sveriges största bank sett till antalet kunder. Erbjuder fondförsäkring inom Avtalspension SAF-LO 2014.

Jämför fonder

Toggle

Om du inte vill ligga kvar i pensionsförvaltarens entrélösning finns det flera fonder att välja mellan. I fondlistan kan du se hela det fondutbud som förvaltarna erbjuder i Avtalspension SAF-LO.

Innan du börjar titta på enskilda fonder bör du bestämma dig för vilken generell risknivå du kan acceptera. Om du inte är bekväm med tanken att pensionskapitalet tidvis kan falla i värde, bör andelen aktier vara låg. Om du däremot är beredd på att värdeutvecklingen kommer att följa börsens svängningar, kan andelen aktier vara hög.

Jämför liknande fonder mellan de olika förvaltarnas sortiment. Titta på sådana fonder som du tror att du i framtiden kan vara intresserad av att placera ditt pensionskapital i. När du koncentrerat valet till viktigaste fakta och de viktigaste fonderna blir det lättare att se vilken förvaltare som erbjuder bäst mix av fonder utifrån den risknivå som passar dig bäst.

Fondlistan och fondernas faktasidor innehåller mycket information om du vill fördjupa dig. Här är de viktigaste punkterna att titta på:

Rating

Toggle

Morningstar Rating är en utvärdering av hur en fond har gått jämfört med fonder med liknande inriktning. Ratingen sammanfattar en fonds historiska värdeutveckling, så att du snabbt får en bild av hur den står sig i konkurrensen. Högsta betyg är fem stjärnor.

Risk

Toggle

För att mäta en fonds risk används ett nyckeltal som kallas standardavvikelse. Det visar hur mycket en fond varierar i värde. Ett lågt värde betyder att fondens värde förändras långsamt. Ett högt värde innebär att fonden svänger mycket i värde.

Förvaltningsavgift

Toggle

Avgiften efter rabatt inom Avtalspension SAF-LO. Fondernas förvaltningsavgifter är oftast rabatterade inom Avtalspension SAF-LO. Du betalar alltså inte lika mycket i avgifter i de flesta fall som du skulle göra om du sparar i fonder privat. Men även efter rabatten har avgifterna en stor inverkan på din framtida pension.

Försäkringsavgift

Toggle

I fondförsäkring finns även en fast försäkringsavgift i kronor. Avgiften får vara max 65 kronor per år i Avtalspension SAF-LO.

Fonderna är markerade efter inriktning:

A Utländska aktiefonder. Medelhög till mycket hög risk. Fonder som investerar i utländska börsbolag. Denna grupp innehåller både breda utlandsfonder och fonder som är specialiserade på särskilda regioner och enskilda länder.

S Svenska aktiefonder. Hög till mycket hög risk. Fonder som investerar i svenska börsbolag. Eftersom dessa fonder investerar på en enskild marknad har de en relativt hög risk.

B Blandfonder. Medelhög risk. Fonder som investerar i enmix av aktier och räntepapper.

R Räntefonder. Mycket låg till medelhög risk. Fonder som placerar i olika typer av räntepapper. Risken varierar beroende på inriktning men är oftast låg i jämförelse med aktiefonder.

Ö Övrigt. Varierande risk. Fonder som har en tillgångsmix som varierar över tid. Här finns generationsfonder och entrélösningarna.

Räkna ut vad de olika försäkringarna kostar dig

Pensionsförvaltarna tar betalt för ditt pensionssparande. På Konsumenternas.se kan du se vad de olika försäkringarna kostar dig, från och med nu fram tills dess att pensionen är utbetald.