Byt sektion
Kundservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Företag

Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag.
Välj vilken typ av företag du företräder

Aktuellt på Fora

Aktuellt

Utbetalning AGS

4 oktober 2021

Afa Sjukförsäkring har beslutat att utbetala konsolideringsmedel som finns inom Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Utbetalningen görs till företag som hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 samt tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Aktuellt

Eva Ottne ny HR-chef

25 oktober 2021

År 2019 utsågs Eva Ottne till Årets HR-direktör. Nu börjar hon som HR-chef på Fora och tar plats i företagets ledningsgrupp.

Aktuellt

Höstens pensionsbesked skickas ut

20 oktober 2021

Närmare 250 000 personer får nu sitt pensionsbesked från Fora. Under hösten skickas pensionsbesked ut till dem som inte fick något i våras. Till exempel kan det ha saknats någon uppgift från pensionsförvaltare.

Aktuellt

Utbetalning till bankkonto för enskild firma

22 september 2021

Nu förenklar vi för dig som har enskild firma. Genom att ansöka om att lägga till kontonummer kan du få kredit-utbetalningar från Fora direkt till bankkonto istället för på avi, något som gör utbetalningen både enklare och säkrare.

Kundservice

I Foras kundservicesektion hittar du bland annat blanketter, instruktioner, vanliga frågor och kontaktvägar.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen. Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pensionspengar placeras, exempelvis utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension.

Det finns också en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut. Garantin gör att förvaltningen är något försiktigare men i gengäld blir utvecklingen av dina pensionspengar mer stabil. Dina pensionspengar placeras i en av förvaltaren utvald mix av huvudsakligen svenska och utländska aktier, fastigheter, räntepapper och alternativa investeringar.

En traditionell försäkring passar generellt dig som:

  • inte vill välja placeringar
  • vill ha ett sparande där du är garanterad en viss pension
  • vill ha en lägre aktieandel och risk i ditt pensionssparande.

Det finns fyra pensionsförvaltare att välja på för traditionell försäkring. De valbara traditionella försäkringarna hos de olika pensionsförvaltarna skiljer sig i vilka avgifter de tar ut, hur kapitalet placeras, vilken garanti som tillämpas samt i hur pensionen betalas ut.

Här gör du ditt val

På Mina sidor kan du göra val av pensionsförvaltare, hantera återbetalningsskydd och familjeskydd samt flytta intjänade pensionspengar.

Valbara pensionsförvaltare med traditionell försäkring

Toggle

Det finns fyra pensionsförvaltare att välja på för traditionell försäkring. Under respektive pensionsförvaltare kan du bland annat se avgifter, hur garantin är utformad, den historiska avkastningen och hur pengarna placeras.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

Alecta

Toggle

Alecta bildades 1917 under namnet Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. Företaget är i dag Sveriges största livförsäkringsbolag med ett förvaltat kapital på cirka 700 miljarder kronor. Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Alecta som förvaltare inom traditionell försäkring.

AMF

Toggle

AMF grundades 1973 med syfte att administrera föregångaren till dagens Avtalspension SAF-LO. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja AMF som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Folksam Liv

Toggle

Folksamkoncernen har sina rötter inom den kooperativa rörelsen och har erbjudit olika former av livförsäkring sedan 1925. Folksam Liv är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Folksam Liv som förvaltare inom traditionell försäkring.

SEB

Toggle

SEB erbjuder försäkrings- och trygghetslösningar under livets olika skeenden och har ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor och 1,8 miljoner kunder i livförsäkringsverksamheten. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja SEB som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Så jämför du traditionella försäkringar

Toggle

Du kan jämföra de traditionella försäkringarna genom att titta på förvaltarens historiska avkastning, hur garantin är utformad, solvens och avgifterna som pensionsförvaltaren tar ut.

Avkastning i procent

Toggle

Vilken förvaltare har lyckats bäst? Du kan jämföra enskilda år och genomsnitt på tre och fem år.

Garanti

Toggle

I traditionella försäkringar finns en garanti för hur mycket pension förvaltaren lovar att minst betala ut i förhållande till en viss inbetald premie.

Solvens

Toggle

Solvens. Hur väl rustad är pensionsförvaltaren att möta sina garanterade åtaganden mot spararna? 
Solvens, som mäts i solvensgrad eller solvenskvot, berättar om förmågan att betala tillbaka det man lovat försäkringstagarna - inbetalda premier och garanterad ränta plus en säkerhetsmarginal. Solvensgraden ska överstiga 100 procent, annars är bolaget insolvent. Ett annat mått på solvens är solvenskvot. Vinstutdelande livbolag använder oftast detta sätt för att redovisa sin förmåga att betala utlovade pensioner. Solvenskvoten ska ligga över 1. En hög solvens ger pensionsförvaltaren handlingsutrymme att förvalta kapital långsiktigt och att handla efter egen strategi.

Avgifter och kostnader

Toggle

Vad kostar försäkringen? Inom Avtalspension SAF-LO får förvaltaren bara ta ut: en fast försäkringsavgift i kronor, en rörlig avgift i procent på kapitalet och en kapitalförvaltningskostnad. Försäkringsavgiften får vara max 65 kronor per år. Den rörliga avgiften får vara max 0,20 procent inklusive kapitalförvaltningskostnaden. Vid flytt av pensionskapital får pensionsförvaltaren ta ut en avgift om högst 400 kronor.

Jämförelsetal traditionella försäkringar

Toggle

Jämförelsetal

Här kan du jämföra några av de viktigaste nyckeltalen i pensionsförvaltarnas traditionella försäkringar.

 AlectaAMFFolksam LivSEB
 Fast avgift per år, kr  65 40  65 65 
 Rörlig avgift per år, % 0,17  0,15  0,12  0,09 
 Kapitalförvaltnings-kostnad, % 0,02  0,03  0,05 0,11 
 Maxavgift per år, kr 600  300 
Flyttavgift kr 400  400 
Konsolidering, % 100  100  100  109
Solvens, % 169  194 169  127 
Avkastningsränta %,  snitt 5 år 7,6  7,3  7,9 
Återbäringsränta %, snitt 3 år

Räkna ut vad de olika försäkringarna kostar dig

Pensionsförvaltarna tar betalt för ditt pensionssparande. På Konsumenternas.se kan du se vad de olika försäkringarna kostar dig, från och med nu fram tills dess att pensionen är utbetald.