Byt sektion
Självservice

I den här sektionen hittar du e-tjänster, blanketter, villkor, broschyrer och instruktioner på ett samlat ställe.

Logga in på Mina sidor för att:

  • Välja pensionsförvaltare
  • Se vilken pensionsförvaltare du har
  • Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd
  • Flytta ditt pensionskapital
  • Se vilken arbetsgivare som betalat in pengar till din Avtalspension SAF-LO
Du är på Privat
Nedan kan du välja att gå till en annan del av fora.se
Close

Trygghet genom jobbet

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkringar

Privat
Toggle
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Så fungerar din tjänstepension Avtalspension SAF-LO och de försäkringar du har genom din arbetsgivare.
Gå till Privat
Företag
Toggle
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.
Företag med kollektivavtal

Privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal).

Företag utan kollektivavtal

Privatägda företag som saknar kollektivavtal men har, eller vill teckna, försäkringsavtal hos Fora.

Företag utan anställda

För företag utan anställda, med eller utan kollektivavtal.

Kommun- och regionsektorerna

Kommuner, regioner, företag anslutna till Sobona och Fastigo samt Svenska kyrkan.

Företag som vill anställa med stöd från myndighet

Information för företag när försäkringsavtal hos Fora är ett krav från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Foreign companies with temporary operations in Sweden

Companies, with or without a collective agreement, that intend to run temporary operations in Sweden.

Dags att lönerapportera 2020

De slutliga lönerna för 2020 rapporteras på Mina sidor mellan 4 och 31 januari 2021.

Läs mer om rapportering

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för
intjänande till Avtalspension SAF-LO från dagens 25 år, med start 2021.

Information med anledning av Coronaviruset

Vi får många frågor med anledning av Coronaviruset och har samlat den viktigaste informationen.
Hittar du inte svar på dina frågor där, kan du vända dig till Foras kundservice.

Om Fora

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring är ett försiktigare val där pensionsförvaltaren tar beslut om hur dina pensionspengar placeras utifrån ålder och hur lång tid du har kvar till pension.

Det finns också en minsta garanti för hur stor pension som förvaltaren lovar att betala ut. Garantin gör att förvaltningen är något försiktigare men i gengäld blir utvecklingen av dina pensionspengar mer stabil. Dina pensionspengar placeras i en av förvaltaren utvald mix av huvudsakligen svenska och utländska aktier, fastigheter, räntepapper och alternativa investeringar.

En traditionell försäkring passar generellt dig som:

  • inte vill välja placeringar
  • vill ha något tryggt med garanti, det vill säga med lägre risk
  • inte gillar att värdet kan svänga mycket.​

Så jämför du traditionella försäkringar

Toggle

Du kan jämföra de traditionella försäkringarna genom att titta på förvaltarens historiska avkastning, hur garantin är utformad, solvens och avgifterna som pensionsförvaltaren tar ut.

Avkastning i procent

Toggle

Vilken förvaltare har lyckats bäst? Du kan jämföra enskilda år och genomsnitt på tre och fem år.

Garanti

Toggle

I traditionella försäkringar finns en garanti för hur mycket pension förvaltaren lovar att minst betala ut i förhållande till en viss inbetald premie.

Solvens

Toggle

Solvens. Hur väl rustad är pensionsförvaltaren att möta sina garanterade åtaganden mot spararna? 
Solvens, som mäts i solvensgrad eller solvenskvot, berättar om förmågan att betala tillbaka det man lovat försäkringstagarna - inbetalda premier och garanterad ränta plus en säkerhetsmarginal. Solvensgraden ska överstiga 100 procent, annars är bolaget insolvent. Ett annat mått på solvens är solvenskvot. Vinstutdelande livbolag använder oftast detta sätt för att redovisa sin förmåga att betala utlovade pensioner. Solvenskvoten ska ligga över 1. En hög solvens ger pensionsförvaltaren handlingsutrymme att förvalta kapital långsiktigt och att handla efter egen strategi.

Avgifter och kostnader

Toggle

Vad kostar försäkringen? Inom Avtalspension SAF-LO får förvaltaren bara ta ut: en fast försäkringsavgift i kronor, en rörlig avgift i procent på kapitalet och en kapitalförvaltningskostnad. Försäkringsavgiften får vara max 65 kronor per år. Den rörliga avgiften får vara max 0,20 procent inklusive kapitalförvaltningskostnaden. Vid flytt av pensionskapital får pensionsförvaltaren ta ut en avgift om högst 400 kronor.

Pensionsförvaltare med traditionell försäkring

Toggle

Det finns fyra pensionsförvaltare att välja på för traditionell försäkring. Under respektive pensionsförvaltare kan du bland annat se avgifter, hur garantin är utformad, den historiska avkastningen och hur pengarna placeras.

Uppgifterna hämtas från Morningstar.

Alecta

Toggle

Alecta bildades 1917 under namnet Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. Företaget är i dag Sveriges största livförsäkringsbolag med ett förvaltat kapital på cirka 700 miljarder kronor. Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Alecta som förvaltare inom traditionell försäkring.

AMF

Toggle

AMF grundades 1973 med syfte att administrera föregångaren till dagens Avtalspension SAF-LO. Bolaget ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja AMF som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Folksam Liv

Toggle

Folksamkoncernen har sina rötter inom den kooperativa rörelsen och har erbjudit olika former av livförsäkring sedan 1925. Folksam Liv är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja Folksam Liv som förvaltare inom traditionell försäkring.

SEB

Toggle

SEB erbjuder försäkrings- och trygghetslösningar under livets olika skeenden och har ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor och 1,8 miljoner kunder i livförsäkringsverksamheten. Inom Avtalspension SAF-LO kan du välja SEB som förvaltare både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Jämförelsetal traditionella försäkringar

Toggle

Jämförelsetal

Här kan du jämföra några av de viktigaste nyckeltalen i pensionsförvaltarnas traditionella försäkringar.

 AlectaAMFFolksam LivSEB
 Fast avgift per år, kr  65 40  65 65 
 Rörlig avgift per år, % 0,17  0,15  0,12  0,09 
 Kapitalförvaltnings-kostnad, % 0,02  0,03  0,05 0,11 
 Maxavgift per år, kr 600  300 
Flyttavgift kr 400  400 
Konsolidering, % 100  100  100  109
Solvens, % 169  194 169  127 
Avkastningsränta %,  snitt 5 år 7,6  7,3  7,9 
Återbäringsränta %, snitt 3 år

Räkna ut vad de olika försäkringarna kostar dig

Pensionsförvaltarna tar betalt för ditt pensionssparande. På Konsumenternas.se kan du se vad de olika försäkringarna kostar dig, från och med nu fram tills dess att pensionen är utbetald.